ผู้บริหาร

นพ.ธัชชัย  บำรุงสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้องกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่    ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – bidding)

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

RSS ประกาศ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

แพ็คเกจ ตรวจสุขภาพ

สาระความรู้

ภาพกิจกรรม

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง